Qùa tặng Yến Sào thô nguyên tổ - 100g
Khuyến mãi

3,400,000đ
2,850,000đ
Quà Tặng Yến Sào Tinh Chế Cao Cấp - 100g
Khuyến mãi

5,000,000đ
4,600,000đ
Quà tặng Yến sào tinh chế đặc biệt - 100g
Khuyến mãi

4,400,000đ
4,100,000đ
Quà tặng Yến sào tinh chế loại 1 - 100g
Khuyến mãi

3,800,000đ
3,400,000đ
Quà tặng Yến sào tinh chế đặc biệt- 50g
Khuyến mãi

2,250,000đ
2,050,000đ
Quà tặng Yến sào tinh chế loại 1 - 50g
Khuyến mãi

1,950,000đ
1,700,000đ

900,000đ

750,000đ

600,000đ
Quà tặng Yến sào tinh chế cao cấp - 50g
Khuyến mãi

2,550,000đ
2,300,000đ